FCI konform szabályok

 

 

 

Kiállítási osztályok

 

Bébi osztály

3-6 hónapos korig nevezhető

Kölyök osztály

6-9 hónapos korig nevezhető

Fiatal osztály

9-18 hónapos korig nevezhető

Növendék osztály

15-24 hónapos korig nevezhető

Nyílt osztály

15 hónapos kortól nevezhető

Munka osztály

15 hónapos kortól nevezhető az FCI által a fajtára előírt munkavizsga teljesítésének igazolásával

Champion osztály

Elismert nemzetközi és nemzeti champion bizonyítványokkal

Veterán osztály

7 éves kortól nevezhető tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire

 

 

Kiállításon nyerhető címek és minősítések

  

Bébi osztály

Bírálati lapon leírást kapnak (csak ígéretes címeket adnak ki + szalag)

Kölyök osztály

Bírálati lapon leírást kapnak , és több kutya esetében a bíró besorolást végez I-IV – ig. A kutyák fehér szalagot kapnak „ígéretes” vagy „nagyon ígéretes” differenciálási lehetőséggel.

Fiatal osztálytól a veteránig minden osztályban kiadhatók a következő minősítések:

 

-         kitűnő:       kék szalag                                         (bírálati lapon itt is leírást kapnak)

-         nagyon jó: piros szalag

-         :              sárga szalag

-         megfelelő: zöld szalag       

                             

Fiatal osztály:

Több kitűnő kutya esetében a bíró besorolást végez I-IV- ig. A kitűnő I minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Príma Junior (HPJ) címet.

(Kék-fehér szalag + HPJ kártya jár hozzá)

Növendék és

Nyílt osztály

Munka osztály

Több kitűnő kutya esetében a bíró besorolást végez I-IV- ig.

A kitűnő I minősítésű kutya- osztályonként- megkaphatja a nemzeti győztes (CAC) címet.(nemzeti színű szalag + CAC kártya).

A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet (+kártya)

Champion osztály

Több kitűnő kutya esetében a bíró besorolást végez I-IV- ig.

A kitűnő I minősítésű kutya megkaphatja a Champion osztály CAC címet.

(nemzeti színű szalag +  kártya).

Veterán osztály

Több kitűnő kutya esetében a bíró besorolást végez I-IV- ig.

A kitűnő I minősítésű kutya megkaphatja a érett osztály győztes (CAC) címet.(nemzeti színű szalag + CAC kártya jár hozzá).

 

 

Egyéb feltételek:

- minden kutya csak egy osztályba nevezhető,

- kor szerinti nevezésnél minden esetben a bírálat napja az irányadó.

 

      A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező.

 

 

 

Egyéb kiadható címek:

 

 

- CACIB: nemzeti színű zsinór arannyal és kártya, amely igazolja, hogy a kutya az adott kiállításon elnyerte a  

  CACIB várományt. A kártyán fel kell tüntetni „az FCI visszaigazolásának fenntartásával”.

 

- CACIB váromány csak olyan kiállításokon adható ki, amelyeken az FCI ezt külön engedélyezte.

 

- CACIB cím kizárólag csak akkor viselhető, ha azt az FCI hivatalosan visszaigazolta.

 

- A CACIB várományt a nyílt, növendék és champion osztály kitűnő I. győztes (CAC) címet kapott kutyái közül

  a legjobb kaphatja.

 

- A CACIB váromány kiadása nemenként történik.

 

- Abban az esetben, ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja az adott kutyakiállításon, akkor minden esetben meg kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a CACIB várományt kiadja. A kijelölt bíró jogosult a CACIB javaslat kiadására és egyedül határoz anélkül, hogy ebben a kérdésben valakivel is tanácskozna.

 

- A CACIB váromány visszaigazolásainak feltételeit az FCI előírásai tartalmazzák, ezek meglététét a bíró nem vizsgálhatja a kiállításon.

 

 

Reserve CACIB: nemzeti színű zsinór ezüsttel és kártya

 

A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben lévő kutyákhoz behívja a CACIB várományt elnyert kutya osztályában kitűnő II. minősítést kapott kutyát és ebből a konkurenciából választja ki a Reserve CACIB kutyát. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res. CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB címet, ha a CACIB címet kapott kutya nem lenne jelen.

 

 

Hungária fajtagyőztes (HFGY): arany zsinór és kártya

 

A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi osztálygyőztes kutya konkurál nemre való tekintet nélkül.

Ahhoz. Hogy a fajtagyőztes cím kiadható legyen, a bírónak tekintettel kell lennie arra, hogy a kutya kvalitásai ennek a címnek megfeleljenek és a fajtagyőztes kutya méltó reprezentánsa legyen fajtájának.

 

 

Hungária Derbi győztes (HDGY) piros-fehér zsinór

 

A szövetség évente egy alkalommal Derby kutyakiállítást rendez.

A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden előző évben született kutya, amelyik ezen a derby kiállításon a bírálat napján a 9. hónapos kort betöltötte és kitűnő minősítést kapott

 

 

Fiatal klubgyőztes

 

Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére az Egyesület által megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként a fiatal osztályban kitűnő I., HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a „Fiatal Klubgyőztes” cím mellé az évszámot is fel kell tüntetni minden esetben.

 

 

Klubgyőztes

 

Minden évben egy alkalommal az adott fajta részére az Egyesület által megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként a növendék, nyílt és a champion osztályban kitűnő I. győztes címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.

 

 

Tenyésztési nagydíj, tenyésztési díj

 

Tenyésztési nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag nemzetközi CACIB kutyakiállításon lehet kiadni. A tenyész csoportban a rangsort a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.

Nevezési feltétel, hogy a tenyész csoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó legalább három azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon jó minősítést kapjanak.

A nevezés további feltétele a külön nevezési díj befizetése. Nem CACIB kiállításon ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek: tenyésztési díj I-II-III. fokozat. Kétnapos kiállításon mindkét napon megrendezhető ez a verseny.

 

 

Fajtacsoport győztes

 

Az FCI mindenkori előírásainak figyelembevételével a fajtacsoport beosztásnak megfelelően a fajta győztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában.

A vezető bíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek a kiválasztásakor figyelembe kell venni az FCI bírói szabályzatában foglaltakat.

A fajtacsoportot bíráló bíró általában az első és második helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve a reserve fajtacsoportgyőztes (Res.BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

 

 

A kiállítás legszebb kutyája – BEST IN SHOW

 

A vezetőbíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoportgyőztes kutyák közül. Az első helyezett a kiállítás legszebb kutyája címet kapja (BIS), míg a második a reserve győztes ( Res.BIS) címet kapja. Mindkét eredményt az adott kiállításon rá kell vezetni a bírálati lapra.

 

 

 

 

Egyéb versenyek:

 

Az Egyesület a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet, pl.: „fiatal felvezetők versenye”, „kutyapárok versenye”. Ezen versenyekre minden esetben a fajtacsoportgyőztesek kiválasztása előtt kerül sor. Ezeknek a szabályait az elnökség külön megállapíthatja.

 

A CACIB kiállítások kivételével egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke be kell jelentse a vezető bírónak.

 

Speciális kiállítások tervezete:

 

Champion Showspeciális szabályai / minden év decemberben rendezik meg/

A Szövetség évente egy alkalommal champion kiállítást rendez, amelyre nevezni az alábbi címek birtokában lehet:

Bármely ország Junior Championja

valamely ország nemzeti championja

nemzetközi szépségchampion

Ezen a rendezvényen a kutyák bírálatot nem kapnak, rangsorolás nem történik, a kiállítás kizárólag bemutató jellegű, melyen a tenyésztők kennelük reprezentánsait bemutathatják a szakma és a közönség számára.

 

 

 

Kiállításon kívűl elnyerhető címek

 

Hungária junior champion (HJCH): oklevél és kupa

 

Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között 3, Magyarországon a Szövetség által rendezett kiállításon kapott HPJ vagy Fiatal Klubgyőztes cím, amelyek közül egyet legalább nemzetközi vagy klubkiállításon kell elérni, két különböző bírótól. A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez, a Champion kiállításon azonban ennek a címnek birtokában már lehet nevezni a kutyát.

 

Hungária champion (HCH): oklevél + serleg

 

Magyarországon a Szövetség által rendezett kiállításon elért három CAC cím, amelyek közül az egyiket nemzetközi CACIB vagy klubkiállításon kell megszerezni, két különböző bírótól. Az első és az utolsó CAC között egy évnek el kell telnie. A kutyának munkavizsgával is rendelkeznie kell.

 

Hungária Grand champion (HGCH): oklevél + serleg

 

A Hungária Champion cím birtokában Magyarországon a Szövetség által rendezett kiállításon a champion osztályban elért három győztes cím és ezen kívül szintén a champion osztályban a győztes cím elérése után egy fajtagyőztes cím is szükséges.

 

Nemzetközi szépségchampionátus CH. Int. de Beaute: oklevél

 

Két CACIB (FCI-től már visszaigazolt) cím, legalább két különböző országból, amelyek közül az egyiket a fajta standard országában vagy a kutya tulajdonosának lakóhelye szerinti országban ért el a kutya. Az első és az utolsó CACIB között egy évnek el kell telnie és két különböző bírótól kell megszerezni. A kutyának munkavizsgával is rendelkeznie kell.

 

 

Hungaria Show Championatus HShCH

( az egyesület által kívánatosnak tartott cím, ám jelenleg a MEOE nem adja ki )

CACIB illetve Klubkiállításon elért 3 CAC cím elnyerése, három különböző bírótól. Az első és az utolsó CAC között egy évnek el kell telnie.

 

A fent leírt címek kiadása nem a kiállításon történik, ezt a kutya tulajdonosának a megfelelő igazolások (bírálati lapok és CACIB visszaigazolás) bemutatásával kell kérelmeznie a Szövetség Központi Irodájában.

 

Mestertenyésztő: oklevél + plakett

 

Feltétele: 10 különböző alomból 10 CAC-os vagy Derby Győztes utód eredményeinek bemutatása.

 

 

 

      Óvási bizottság

 

- A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs. Ez pontosan azt jelenti, hogy a kapott minősítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvásnak helye nincs.

 

- Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás) a bírálatot követő két órán belül, óvási díj befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani.

 

- Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél marad.

 

- Az óvási bizottság döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

 

- Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek egyik tagja, egyben elnöke a kiállítás vezető bírója, egy bíró, akit a kiállítás katalógusában fel kell tüntetni, és az MLRE Egyesület által kijelölt személy írásos megbízás alapján.

 

 

 

Oldalmenü
Diavetítő
Linkajánló